menu dblex
4band
5tvång
6förord
hinder
7klausul
villkor
8undantag
9brasklapp
11begränsning
privilegium
reservation
restriktion
stipulation
12inskränkning
14särbestämmelse
17mentalreservation