menu dblex
3öka
öva
4fila
höja
odla
rena
5gräma
harma
klara
putsa
rikta
rusta
rätta
ändra
6bättra
främja
förnya
luttra
nydana
rentvå
skarva
stärka
tvätta
7frisera
förarga
förfina
förhöja
förädla
justera
uppodla
uppreta
utbilda
8avhjälpa
bearbeta
emendera
fullända
förgifta
förkovra
försköna
förstora
förtörna
förändra
gottgöra
irritera
omarbeta
renovera
reparera
revidera
skönmåla
upplappa
upprusta
upprätta
utveckla
ödelägga
9beriktiga
fullkomna
förstärka
korrigera
raffinera
reformera
upparbeta
upphjälpa
uppsnygga
överdriva
överskyla
10förbättras
idealisera
rasförädla
restaurera
retuschera
övertrumfa
11iståndsätta