menu dblex
2ge
5driva
förmå
komma
locka
skapa
vålla
6alstra
bereda
beveka
bringa
orsaka
7betinga
diktera
medföra
8bestämma
förvålla
motivera
uppväcka
9framkalla
framlocka
föranlåta
förestava
förorsaka
inspirera
provocera
10åstadkomma
13framprovocera