menu dblex
3feg
låg
4usel
5dålig
liten
ringa
stolt
6futtig
lumpen
neslig
simpel
ynklig
ärelös
ömklig
7eländig
ovärdig
skamlig
snöplig
8värdelös
9avskyvärd
erbarmlig
förhatlig
högfärdig
miserabel
oansenlig
obetydlig
10föraktfull
förkastlig
överlägsen
11förklenande
vanhedrande