menu dblex
5nyhet
6ombyte
omkast
omslag
reform
skifte
7process
växling
ändring
8mutation
nydaning
omdaning
rubbning
skillnad
varietet
vändning
övergång
9evolution
nyordning
omordning
omväxling
omändring
skiftning
svängning
variation
10changemang
innovation
kovändning
omkastning
omskapelse
omvandling
omvälvning
utveckling
11fluktuation
förvandling
modifiering
omarbetning
omställning
omsvängning
12modifikation
13helomvändning
14omorganisation
reorganisation
15differentiering
18utvecklingsprocess