menu dblex
5ojämn
6orolig
osäker
rörlig
7flyktig
levande
mutabel
ostadig
relativ
8flexibel
glidande
instabil
obestämd
ombytlig
vansklig
variabel
versatil
växlande
9ovaraktig
skiftande
10inkonstant
journaljär
obeständig
omväxlande
11vankelmodig
12fluktuerande
kameleontisk
oregelbunden
transmutabel