menu dblex
3hum
4höra
5hitta
6erfara
spörja
7inhämta
8förnimma
upptäcka
9uppsnappa