menu dblex
4beta
måla
tona
6prägla
stryka
vinkla
7påverka
stämpla
8feltolka
influera
övermåla
9färglägga
snedvrida
10politisera