menu dblex
5gissa
7beräkna
8förlänga
9fortsätta
supponera
uppskatta