menu dblex
5bruka
hävda
ockra
6pressa
skinna
utarma
utsuga
7använda
utlämna
8bearbeta
utnyttja
utveckla
9anstränga
missbruka
profitera
11underbetala