menu dblex
3räd
tåg
4byrå
post
resa
6infall
kansli
kontor
7angrepp
fälttåg
företag
service
skötsel
8krigståg
sändning
9befordran
betjäning
exkursion
ämbetsrum
10avfärdande
avsändning
tjänsterum
utsändning
11expediering
sekretariat
ämbetslokal
12distribution
krigsföretag
tjänstelokal
13upptäcktsfärd
verkställande
14forskningsfärd
forskningsresa
15iordninggörande
ämbetsskrivelse
16expeditionslokal
17iordningställande