menu dblex
4döda
5klara
mörda
ordna
sluta
sälja
sända
6avliva
avlåta
avvisa
skicka
7avfärda
avrätta
avsluta
avspisa
avsända
bestyra
betjäna
klarera
utfärda
utlämna
uträtta
utsända
8avskicka
befordra
befrakta
fullgöra
förpassa
leverera
utesluta
9handlägga
ombesörja
utklarera
10effektuera
expedieras
fortskaffa
undanstöka
verkställa