menu dblex
7fjärran
ovanlig
tropisk
8utländsk
9främmande