menu dblex
4lort
skit
5dynga
träck
6latrin
7lösning
8avföring
fekalier
9exkrement
spillning
15tarmuttömningar