menu dblex
5drill
6motion
övning
7dressyr
träning
9exercisen
preusseri
värnplikt
10utbildning
11vapenövning
14kroppsövningar
16kadaverdisciplin
soldatutbildning
22värnpliktstjänstgöring