menu dblex
3håg
5oviss
6möjlig
trolig
7tänkbar
8sannolik
9slumrande
10hypotetisk
potentiell
påkommande
villkorlig
12förefallande
förekommande