menu dblex
3het
4elak
snål
5envis
hätsk
skarp
6bitter
giftig
hetsig
ilsken
rabiat
retlig
7argsint
ihärdig
kraftig
pepprad
pepprig
pinande
8energisk
svidande
9brännande
hetlevrad
ihållande
stickande
11gallsprängd