menu dblex
3hus
5affär
firma
lokal
6fabrik
7anstalt
företag
varuhus
9affärshus
danslokal
10anläggning
handelshus
inrättning
15etablissemanget