menu dblex
5säker
6erkänd
7grundad
inrotad
rotfast
stadgad
tryggad
8inrättad
orubblig
9bestående
föråldrad
inarbetad
outrotlig
10accepterad
förstockad
vedertagen
11säkerställd