menu dblex
5flykt
7dagdröm
11dagdrömmeri
12livsskygghet
16verklighetsflykt
19samhällsfrånvändhet