menu dblex
4cred
5beröm
eloge
heder
rykte
6accept
bifall
honnör
kredit
kvitto
8erkänsla
gillande
9bejakande
förtjänst
10bekännelse
genombrott
komplimang
medgivande
tacksamhet
uppmuntran
11godkännande
tillstående
12erkännsamhet
uppskattning
verifikation