menu dblex
5envis
6tjurig
trilsk
7oböjlig
okuvlig
8fanatisk
nackstyv
9åsneaktig
10hårdnackad
obotfärdig
omedgörlig
12trindskallig