menu dblex
4gång
5intåg
lobby
6avgift
ingång
nummer
tambur
trappa
7förrätt
insläpp
inträde
smårätt
uppgång
8förstuga
inmarsch
vestibul
vindfång
9tillträde
11entréavgift
ingångsdörr
12framträdande
trappuppgång
14inträdesavgift