menu dblex
5envis
ivrig
6nitisk
trägen
7förnyad
ihärdig
8enträget
enträgna
9allvarlig
angelägen
besvärlig
bevekande
enständig
ihållande
påstridig
11inträngande
outtröttlig
påträngande
12efterhängsen
13eftertrycklig