menu dblex
3öde
4bara
enda
mono
opar
solo
udda
unik
5blott
enkel
ogift
själv
6allena
enbart
endast
enslig
ostörd
privat
singel
ödslig
7asocial
avsides
avskild
endaste
enskild
enstaka
separat
solitär
8enstörig
isolerad
lösryckt
obeaktad
9avsöndrad
singuljär
solokvist
sporadisk
undangömd
övergiven
10fristående
undanskymd
11ensamställd
12ensamlevande
ensamstående
osällskaplig
13allenastående
kontakthämmad
14tillbakadragen