menu dblex
3bit
4föga
lite
lätt
nypa
5något
smått
stump
stänk
6stycke
7antydan
hårsmån
8handfull
tämligen
10obetydligt
11anstrykning
12obetydlighet