menu dblex
5många
6mycket
9åtskillig
10åtskilliga
åtskilligt