menu dblex
3ros
4pris
5beröm
6lovord
lovtal
8hyllning
9panegyrik
10erkännande
superlativ
16hedersbetygelser