menu dblex
2ve
3jox
nöd
ont
ynk
4fall
kors
otur
otyg
sorg
synd
5armod
brist
krake
misär
skräp
vånda
6besvär
jämmer
olycka
smärta
smörja
sorger
7betryck
fanskap
fördärv
förfall
olyckor
sjukdom
trassel
uselhet
ynkedom
8lidanden
9fattigdom
ledsamhet
lumpenhet
spektakel
tråkighet
ynklighet
ömklighet
10bedrövelse
eländighet
fördömelse
förnedring
torftighet
umbäranden
12bedrövlighet
jämmerlighet
nödställdhet
13tillställning