menu dblex
5kassa
6fördel
7affärer
8ekonomin
finanser
9ekonomisk
uträkning
10likviditet
sparsamhet
tillgångar
11förvaltning
hushållning
14penningaffärer
15affärsställning
lanthushållning
nationalekonomi
16penningställning
24förmögenhetsförhållanden