menu dblex
6jagisk
7egenkär
egotrop
8självisk
9introvert
jagbunden
10egotrippad
jagbetonad
12självbelåten
13självmedveten
självuppfylld
självupptagen
16självbespeglande