menu dblex
4hägn
värn
5befäl
skydd
sköld
7beskärm
ledning
8hegemoni
styrelse
9auspicier
regemente
10skyddsvärn