menu dblex
3öka
4elda
liva
mana
reta
5bryna
driva
gadda
hetsa
locka
slipa
tubba
tända
väcka
vässa
6fresta
kittla
pressa
skärpa
sporra
utmana
7agitera
animera
förleda
pådriva
uppegga
uppreta
8aktivera
excitera
incitera
påskynda
uppdriva
upphetsa
upptända
uppvigla
uppväcka
9inspirera
provocera
stimulera
suggerera
uppmuntra
10tillskynda
underblåsa
11elektrisera
12entusiasmera