menu dblex
4inre
rätt
sann
äkta
5exakt
6direkt
främst
precis
riktig
sträng
vidare
7adekvat
central
faktisk
närmast
verklig
8effektiv
förnämst
naturlig
nämnvärd
speciell
specifik
särskild
9ordagrann
väsentlig
10bokstavlig
inneboende
11huvudsaklig
naturligast
ursprunglig
12förnämligast