menu dblex
4vård
6omsorg
7exempel
mönster
tillsyn
uppsikt
8föredöme
kontroll
passning
9efterdöme
genomgång
mönstring
omvårdnad
10granskning
12undersökning
överinseende
15efterbesiktning