menu dblex
8försumma
ringakta
9missgynna
10åsidosätta
11eftersättas
12diskriminera