menu dblex
5hämnd
näpst
6straff
7påföljd
9efterspel
10eftersläng
12efterräkning
repressalier