menu dblex
5kopia
6simili
7attrapp
plagiat
9imitation
10falsifikat
12förfalskning
13efterbildning