menu dblex
3bra
5aktiv
reell
skarp
smart
stark
6nyttig
7dugande
faktisk
kraftig
positiv
rivande
verklig
verksam
8dynamisk
egentlig
energisk
operativ
skicklig
verkande
9användbar
produktiv
rationell
10effektfull
11funktionell
slagkraftig
13eftertrycklig
verkningsfull
ändamålsenlig
15funktionsduglig