menu dblex
5stark
6parant
7slående
8effektiv
eklatant
gripande
9anslående
braskande
dramatisk
klatschig
10teatralisk
11imponerande
12sensationell
13verkningsfull
17uppseendeväckande