menu dblex
3kär
4dryg
5helig
6dyrbar
älskad
7dyrköpt
kostbar
kostlig
kostsam
oskälig
pepprad
8depensiv
exklusiv
expensiv
9högtidlig
oskattbar
värdefull
10betungande
oekonomisk
ovärderlig