menu dblex
3sjö
sug
våg
4agga
5följd
svall
6dödsjö
skvalp
7hajning
påföljd
sjögång
8dyningar
rullning
svallvåg
vågsvall
9böljegång
10sjöhävning
svallvågor
vågrörelse
11efterdyning
efterverkan
13efterverkning