menu dblex
4lort
skit
tarv
5skräp
smuts
träck
6dravel
gödsel
smörja
strunt
8avföring
9spillning
10struntprat
11exkrementer