menu dblex
5stark
7präktig
ståtlig
våldsam
9ljungande
skallande
10fantastisk