menu dblex
4goja
knas
larv
ofog
prat
skit
5blarr
fnosk
konst
odygd
skräp
tjafs
trams
6dravel
dumhet
fåneri
strunt
tokeri
7konster
nonsens
pekoral
pjoller
8fjolleri
persilja
skitprat
tokerier
9dårskaper
historier
spektakel
10rappakalja
snicksnack
struntprat
11larvigheter
13barnsligheter
14sliddersladder