menu dblex
4oråd
5fadäs
faute
groda
gubbe
tabbe
tavla
6enfald
idioti
slöhet
sottis
tokeri
7blunder
dårskap
tröghet
8dumheter
felgrepp
oförnuft
oklokhet
tokighet
9galenskap
lättsinne
missgrepp
oförstånd
10obegåvning
okunnighet
stupiditet
taktlöshet
11dåraktighet
försoffning
12inskränkthet
narraktighet
13obetänksamhet