menu dblex
5djärv
galen
oblyg
vågad
6farlig
7dristig
temerär
8desperat
förvägen
huvudlös
överilad
9förhastad
oförvägen
oöverlagd
våghalsig
överdådig
övermodig
10obetänksam
oförsiktig
12halsbrytande
13besinningslös