menu dblex
2ås
3kam
pli
4balk
borr
lurk
moja
rygg
slag
sång
5trall
6motion
mullås
nyckel
såbädd
virvel
övning
7dressyr
exercis
kvitter
lathund
löpning
tremolo
träning
8dallring
handborr
vissling
9disciplin
drillborr
fågelsång
gymnastik
koloratur
preusseri
tröskning
vibration
vibrering
10uppfostran
utbildning
11tremulering