menu dblex
4fart
ruff
5rusch
7födgeni
8ambition
9aktivitet
nitälskan
10framåtanda
13företagsamhet