menu dblex
3håg
hån
spe
4fart
flit
hävd
lust
nojs
skoj
spel
5begär
ironi
mobba
natur
sinne
skämt
vilja
6ansats
arbete
brunst
gyckel
impuls
libido
trafik
7avdrift
böjelse
eggelse
födgeni
gäckeri
idkande
rörelse
skötsel
8ambition
drivande
instinkt
mobbning
9bedrägeri
hantering
ingivelse
initiativ
nitälskan
10bedrivande
naturdrift
persiflage
verksamhet
11bearbetande
manövrering
12exploatering
13förlöjligande
mystifikation